Regulamin biblioteki

 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych corocznie w zależności od organizacji pracy szkoły.
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
  1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:
  2. wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe)
 • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma) w czytelni.
 1. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres trzech tygodni (z możliwością przedłużenia).
 2. Nauczyciel-bibliotekarz zawsze służy radą i pomocą.
 3. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością. Czytelnik jest odpowiedzialny za wypożyczone dokumenty - należy je chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 4. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z nauczycielem-bibliotekarzem.
 5. W bibliotece obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Zbiory specjalne (kasety wideo, płyty CD i DVD, programy multimedialne) wypożyczane są tylko nauczycielom.
 7. Uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki jedynie z wyznaczonych regałów.
 8. Z komputerów w czytelni mogą korzystać uczniowie klas IV – VI w celach edukacyjnych, zgodnie z regulaminem ICIM (Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej).
 9. Wszystkie wypożyczone książki muszą wrócić do biblioteki na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 10. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 11. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do jego bezwzględnego przestrzegania.

Ewangelia na dziś

Fragment Ewangelii na dzisiejszy dzień.
 • Poniedziałek 2020-03-30, Wielki Post
  J 8,12-20
  Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». Rzekli do Niego faryzeusze: «Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe». W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: «Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeślibym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał. Także w waszym Prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał». Na to powiedzieli Mu: «Gdzież jest twój Ojciec?» Jezus odpowiedział: «Nie znacie ani Mnie, ani mego Ojca. Gdybyście Mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca». Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt Go nie pojmał, gdyż godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Przydatne linki

Rodzinny Kraków - Portal dla rodziców i dzieci z Krakowa i okolic
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna - informacje o sprawdzianie po klasie szóstej, archiwum sprawdzianów z poprzednich lat
www.matzoo.pl - Ćwicz i ucz się matematyki! Strona dla uczniów szkół podstawowych
Dzieci i młodzież w Internecie - materiały edukacyjne o bezpieczeństwie w sieci
http://pisupisu.pl/ - naukę pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii

Wyszukaj

Jesteś tutaj: Strona główna Biblioteka Regulamin biblioteki